مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه گفت: پروژه سراب قنبر کرمانشاه نیازمند سرمایه گذار و بخصوص سرمایه گذار بومی می باشد و همچنین حمایت مسئولان استانی را می طلبد. به گزارش نسیم کرمانشاه، دکتر رحمتی زاده در بازدید خبرنگاران از پروژه سراب قنبر کرمانشاه اظهار داشت: پروژه سراب قنبر یکی از […]

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه گفت: پروژه سراب قنبر کرمانشاه نیازمند سرمایه گذار و بخصوص سرمایه گذار بومی می باشد و همچنین حمایت مسئولان استانی را می طلبد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، دکتر رحمتی زاده در بازدید خبرنگاران از پروژه سراب قنبر کرمانشاه اظهار داشت: پروژه سراب قنبر یکی از بهترین پروژه های شهر کرمانشاه می باشد و برنامه ریزی در مورد این پروژه مبنی بر این بود که جنگلکاری در آن به نحو احسن انجام شود.

وی گفت: این پروژه به عنوان یک پروژه تفرجگاهی و اقتصادی برای کرمانشاه محسوب می شود و شهرداری نیازمند سرمایه گذارهایی برای راه اندازی بوده تا این پروژه به شکل اقتصادی در آید.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه تاکید داشت: در سطح استان کرمانشاه پروژه فضای سبزی به این شکل وجود ندارد و مطالبه مردم شهر کرمانشاه نیز در این راستا بوده که نیازمند همکاری و اعتبارات استانی در این زمینه می باشیم.

وی در مورد وسعت درختکاری و جنگلکاری این پروژه گفت: درختکاری حاشیه این پروژه انجام شده که تاکنون ۴۹ هکتار درختکاری در آن صورت گرفته و همچنین این پروژه تاکنون از ۵.۵ کیلومتر راه دسترسی تعیین شده حدود ۲ کیلومتر از آن به سرانجام رسیده است.

رحمتی زاده افزود: جنگلکاری و درختکاری این پروژه به اتمام رسیده است به طوری که تاکنون بر اساس خط پروژه درختکاری انجام شده و همچنین در سال ۹۵ تاکنون در این پروژه ۱.۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی ادامه داد: ۲۱ هزار ساله درخت در این پروژه انجام شده است، که این درختان شامل ۱۲ گونه بوده که از جمله آنها می توان به کاشت ۱.۵ هکتار درخت بلوط اشاره داشت.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه گفت: تامین منابع آبی این پروژه در حال حاضر با مشکل مواجه می باشد و درختان با تانکر آب آبیاری می شوند و در این زمینه و همچنین تاسیسات راه و برق نیز نیازمند اعتبارات می باشیم.

وی افزود: در سال ۹۵ این پروژه آغاز شد که تصمیم بر این شد تا علاوه بر درخت کاری و جنگلکاری چندین زون تفریحی، ورزشی، بازی های هیجانی، فرهنگی و مقر اسکان موقت نیز در نظر گرفته شود.

رحمتی زاده تاکید داشت: برای راه اندازی و احداث این پروژه نیازمند سرمایه گذار از استان کرمانشاه می باشیم به طوری که این پروژه به عنوان یکی از بهترین پروژه های سطح استان به شمار می رود و راه اندازی این پروژه جزو اولویت های اصلی شهرداری کرمانشاه می باشد.

وی در پایان تاکید داشت: شهرداری تحت هیچ شرایطی این کار را تعطیل نخواهد کرد و نیازمند سرمایه گذاران بومی می باشیم که تسهیلاتی را هم برای سرمایه گذاران بخصوص بومی ها در نظر گرفتیم.