مدیرکل درآمد شهرداری کرمانشاه گفت: پرونده مؤدیانی که به شهرداری بدهی دارند، به کمسیون ماده ٧٧ ارسال می‌شود و ماهیانه دو درصد نیز جریمه به آنان تعلق می‌گیرد.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ ناصر حمیدی اظهار داشت: بنابر مصوبه جلسه کمیته درآمدی که به ریاست دکتر طلوعی شهردار کرمانشاه برگزار شد، مقرر گردید شهروندانی که از پرداخت عوارض و بها خدمات ( نوسازی، پذیره، پسماند و..) خودداری می‌کنند، پرونده آنان جهت سیر مراحل قانونی، به کمسیون ماده ٧٧ ارسال شود.

وی افزود: کمسیون ماده ٧٧ محلی برای بررسی اختلاف میان مؤدیان و شهرداری است که پس از بررسی پرونده ها، اقدام به صدور رأی می‌کند و این رأی به واحد اجرای ثبت اداره ثبت ارسال می‌شود.

مدیرکل درآمدی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: اداره ثبت نیز براساس آن رأی، نسبت به توقیف حساب بانکی، خودرو و هرگونه نقل و انتقالات ملک اقدام می‌کند.

حمیدی ادامه داد: مناطق هشت گانه شهرداری کرمانشاه موظف اند که نسبت به ارسال پیش آگاهی مؤدیان از بدهی های خود اقدام کنند.

وی در پایان گفت: درصورت عدم پرداخت این عوارض و بها خدمات، علاوه بر طرح در کمسیون ماده ٧٧، بصورت ماهیانه دو درصد جریمه دیرکرد به بدهکاران تعلق می‌گیرد، لذا از شهروندان درخواست داریم که نسبت به پرداخت به موقع بدهی های خود ( امسال و سنوات گذشته) اقدام کنند تا مشمول چنین جرائمی نشوند.