مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: از آبان سال گذشته تاکنون پروانه فعالیت ۱۳ شرکت حمل و نقل در استان کرمانشاه لغو شده است. به گزارش نسیم کرمانشاه ، فریبرز کرمی اظهار داشت: از یکم آبان ماه سال گذشته تاکنون ۶۹ جلسه کمیسیون ماده ۱۲ تشکیل و پرونده ۲۶۲ شرکت و […]

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: از آبان سال گذشته تاکنون پروانه فعالیت ۱۳ شرکت حمل و نقل در استان کرمانشاه لغو شده است.

به گزارش نسیم کرمانشاه ، فریبرز کرمی اظهار داشت: از یکم آبان ماه سال گذشته تاکنون ۶۹ جلسه کمیسیون ماده ۱۲ تشکیل و پرونده ۲۶۲ شرکت و مؤسسه حمل و نقلی بررسی و اتخاذ تصمیم شده است.

وی عنوان کرد: در نتیجه این جلسات ۱۵۰ شرکت جریمه نقدی، ۴۲ شرکت تذکر، ۵۷ شرکت برائت و پروانه فعالیت ۱۳ شرکت نیز لغو شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: در این مدت همچنین ۳۳ جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تشکیل و به پرونده ۵۴۹ راننده رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است.

کرمی افزود: به دنبال برگزاری این جلسات ۳۳۴ راننده تذکر کتبی دریافت کردند، برگه فعالیت یا کارت هوشمند ۱۶۸ راننده لغو و برای ۴۷ راننده رأی برائت صادر شده است.​