مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: در حال حاضر به ۳۶ هزار خانوار تحت پوشش مستمری پرداخت می شود.

فرحناز محمدی اظهار کرد: مددجویان بهزیستی در سه حوزه مددجویان دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار و دختران آسیب دیده اجتماعی تقسیم بندی می شوند که تعداد افراد مددجوی تحت پوشش هر سه حوزه ۶۹۷۵۰ نفر می باشد که از این تعداد ۴۵ هزار نفر را افراد مددجوی معلول تشکیل می دهد.
وی افزود: در حال حاضر ٣۶ هزار خانوار در استان از بهزیستی مستمری دریافت می کنند. لازم به ذکر است که افرادی که از دیگر نهادهای حمایتی مستمری دریافت می کنند نمی توانند از خدمات بهزیستی استفاده کنند.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در رابطه با واریز این مستمری ها تشریح کرد: مستمری ها به طور مستقیم از طریق سازمان بهزیستی کشور واریز می شود و پرداخت عیدی مددجویان تحت پوشش نیز به همین صورت است.
وی افزود: مددجویان علاوه بر خدمات مستمر خدمات غیرمستمر نیز دریافت خواهند کرد.این خدمات غیرمستمر به افراد نیازمند به مسکن تعلق می گیرد که با دریافت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد بتوانند برای خانواده خود سرپناهی تامین کنند.این خدمات غیرمستمر شامل تجهیزات توانبخشی،کمک هزینه های تحصیلی و معیشتی می شود.