مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه از پرداخت تسهیلات ١۵٠ میلیون تومانی به مددجویان تحت پوشش خبر داد و گفت: معلولان شنوایی حسی در سال ١۴٠١ مبلغ ۶١ میلیارد و ٣٣٠ میلیون تومان تسهیلات دریافت کردند.

بهزاد شهبازی اظهار کرد: سال ۱۴۰۱ اعتبار اشتغالزایی به تمام افراد تحت پوشش بهزیستی از جمله معلولین شنوایی ، بینایی ،جسمی حرکتی همچنین زنان سرپرست خانوار، افراد نیازمند و معتادین بهبود یافته، تا سقف ١۵٠ میلیون تومان اختصاص یافت.
وی افزود: تا کنون وام هایی بالغ بر ۲۹۱ میلیارد و ۸۸۵ میلیون تومان به ۳ هزار و ۳۷۵ نفر پرداخت ‌شده که ۲هزار و ۱۵۸ نفر از بهره مند شدگان از تسهیلات، معلول (٧١٩ معلول ‌شنوای حسی) هستند.
وی میزان تسهیلات دریافت شده برای معلولان شنوایی حسی را ۶۱ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: ناشنوایان روستایی برای مجوز اشتغال به جهاد کشاورزی مراجعه می کنند و در شهرها این افراد به اتحادیه اصناف رجوع خواهند کرد بهزیستی در قبال ایجاد اشتغال برای این افراد ١۵٠ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می کند.
مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه در ادامه گفت: به مددجویانی که برای خود شغل ایجاد می کنند علاوه بر تسهیلات حق بیمه این افراد برای معلولین بدون سقف زمانی وبرای نیازمندان تا ۵سال از سوی بهزیستی قابل پرداخت خواهد بود
شهبازی تاکید کرد: در بهزیستی بصورت پایلوت میز کار ایجاد کردیم که در این راستا مددجویان جویای کارشهرستان کرمانشاه شناسایی وبه کارفرمایان معرفی میگردند.