با پیگیری استاندار کرمانشاه امروز ۱۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت خواهد شد.

 

علی چاله چاله رییس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: با پیگیری های استاندار کرمانشاه طی امروز پنجشنبه ۱۴ تیرماه، حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران استان پرداخت خواهد شد.

 

مهندس چاله چاله ضمن تشکر از پیگیری های صورت گرفته توسط استاندار کرمانشاه جهت پرداخت مطالبات گندمکاران افزود: برنامه دولت این است طی سال زراعی جاری مطالبات گندمکاران در کمترین بازه زمانی پرداخت شود و در این راستا امروز حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران استان به حساب کشاورزان زحمتکش استان واریز خواهد شد.

 

چاله چاله افزود: پیش بینی می شود میزان تولید گندم استان طی سال زراعی جاری حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن و میزان خرید گندم استان کرمانشاه حدود ۸۵۰ هزار تن باشد.