معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: پذیرفته شدگان نهایی رشته های‌شغلی دبیری وهنر آموزی» جهت انجام ادامه مراحل استخدامی و آمادگی شرکت در دوره مهارت آموزی اقدام نمایند.

 

به گزارش‌ نسیم کرمانشاه و به نقل از اداره‌اطلاع‌رسانی و روابط عمومی‌آموزش‌ و‌ پرورش‌استان کرمانشاه، فردین یاوری معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه، پیرو اطلاعیه مورخ ۲۷/۰۷/۱۴۰۲پذیرفته شدگان نهایی رشته های شغلی دبیری وهنر آموزی»سهمیه مدیریت ها و ادارات آموزش و پرورش تابع اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: پذیرفته شدگان نهایی رشته های‌شغلی‌دبیری وهنر‌آموزی» جهت انجام ادامه مراحل استخدامی و آمادگی شرکت در دوره مهارت آموزی به شرح زیر اقدام نمایند.

 

یاوری یاد آور شد:اسامی تمامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی رشته شغلی دبیری و هنر آموزی سهمیه مدیریت ها و ادارات آموزش وپرورش تابعه، به مدیریت ها و ادارات ارسال شده است. بنابر این پذیرفته شدگان نهایی، با دردست‌ داشتن اصل و تصویرمدارک سجلی و هویتی ،کارت پایان خدمت و معافیت دایم « آقایان»کارنامه نتایج نهایی،اصل و تصویرمدرک تحصیلی و دوقطعه عکس، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۹/۰۷/۱۴۰۲ جهت ادامه مراحل استخدمی به ادارات ذیربط مراجعه نمایند.

 

۱.ناحیه/ شهرستان محل خدمت« استخدام» پذیرفته شدگان نواحی شهرکرمانشاه برابرجدول پیوست تعیین و ابلاغ شده است.

 

۲.پذیرفته شدگان رشته های شغلی دبیری بجز کاروفناوری درمهلت تعیین شده در اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی« ۵روز پس ازاعلام نتایج» جهت شرکت در دوره مهارت آموزی در دانشگاه فرهنگیان به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه مزبور به نشانی https://www.cfu.ac.ir و پذیرفته شدگان رشته های هنر آموزی و دبیری کاروفناوری در موعد مقرر به درگاه اطلاع‌رسانی دانشکاه شهید رجایی https://www.cru.ac.ir مراجعه نمایند.

 

یاوری در پایان خاطر نشان ساخت: داوطلبانی که در ردیف قبولین نهایی در این مرحله قرار نگرفته اند و نسبت به عدم قبولی خود معترض می باشند، می توانند بعد از ۲۴ساعت پس از اعلام نتایج ازسوی سازمان سنجش ،با مراجعه سامانه ارزیابی تکمیلی به نشانی:”https://jazb.sru.ac.ir” نسبت به ثبت اعتراض خود با رعایت مفاد اطلاعیه مندرج دردرگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش اقدام نمایند.بدیهی است بعد از اتمام مهلت تعیین شده در اطلاعیه « ۵‌‌روز» اقدامی برای پذیرش درخواست صورت نخواهد گرفت«اعترضات داوطلبان صرفاً از طریق سامانه مذکور قابل بررسی می باشد. از مراجعه حضوری به اداره کل و هسته گزینش خودداری خودداری شود».