مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه از پایان برداشت چغندر قند تا آخر ماه خبر داد.

مهندس اسماعیل پرویزی فر گفت: با توجه به پیگیری های کارشناسان این مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی دهستان های تابعه در سال زراعی جاری ۴۳۰۳ هکتار از مزارع این شهرستان به کشت چغندرقند اختصاص یافت که برداشت چغندر قند از اواخر مهر ماه در این شهرستان آغاز شده و تا آخر آبان نیز ادامه دارد که به ترتیب دهستان های چقانرگس، کوزران، ماهیدشت و سراب نیلوفر بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه افزود: تاکنون بیش از ۳۸۲۳ هکتار چغندر قند این شهرستان برداشت شده و ۴۸۰ هکتار باقیمانده هم تا پایان ماه جاری به پایان می‌رسد و به کارخانه های طرف قرارداد تحویل داده خواهد شد.

وی گفت: به طور میانگین از هر هکتار ۶۵ تن چغندر قند برداشت و برای افزایش سطح زیر کشت و راندمان آبیاری بسیاری از مزارع به صورت نوار تیپ آبیاری می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه گفت: هر کیلو گرم چقندر قند با عیار ۱۵ به قیمت ۱۱۶۵۰ ریال از کشاورزان عزیز خریداری شده و به ازای هر تن ۲۰ کیلو گرم تفاله چغندر قند و ۲ کیلو گرم شکر به کشاورز داده می‌شود.