مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با بیان اینکه پارک های مناسب سازی شده برای معلولین در کرمانشاه نیازمند نگهداری است گفت: پارکی که برای معلولین کاملا مناسب سازی شده باشد، نداریم.

بهزاد شهبازی در خصوص احداث پارک برای معلولین در کرمانشاه اظهار
کرد: در حال حاضر در کرمانشاه پارک مختص معلولین نداریم اما تعدادی از پارک ها به این منظور مناسب سازی شدند تا مسیر را برای معلولین قابل دسترس کنند.
وی افزود: این مناسب سازی ها شامل ایجاد مسیر برای نابینایان، ست ورزشی معلولین و ایجاد سرویس فرنگی است.
مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه با بیان اینکه پارک های نوبهار، شبدیز، شاهد و معلم در این راستا مناسب سازی شدند، ادامه داد: اگر چه پارکِ کاملا مناسب سازی شده نداریم و استاندارهای لازم در ایجاد رمپ ها رعایت نشده و نگهداری هم نشدند.
وی گفت: دبیرخانه مناسب سازی پیگیر حقوق معلولین
در زمینه مناسب سازی است اما اجرای ضوابط آن در بخش معابر شهری و اماکن مربوط به شهرداری، با شهرداری است و در ساختمان های اداری هم با ادارات است، همکاری هایی که با شهرداری داشتیم منجر به مناسب سازی پارک های مذکور شد.
شهبازی تاکید کرد: هر فصل یک جلسه مناسب سازی در سطح استان داریم که این جلسات در شهرستان های استان هم برگزار می شود و شهرداری یک از اعضای اصلی جلسه بوده و حضور دارد بهزیستی دبیر جلسه است، فرماندار و استاندار هم روسای جلسه هستند که همواره بحث پارک ها را مطرح می کنیم.