مدیر کل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان کرمانشاه گفت: ٩۵ درصد مدارس در سطح استان کرمانشاه به سیستم گرمایشی استاندارد مجهز هستند.

مرزبان نظری اظهار کرد: در سال جاری ٢٧ مدرسه با ١۵٠ کلاس درس و زیربنای ١٢ هزار و ٢٩٧ مترمربع از سوی نوسازی مدارس احداث شده است.

وی افزود: از این تعداد ١٩ پروژه روستایی و ٨ پروژه شهری می‌باشد.

مدیر کل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس در ادامه خاطر نشان کرد: از ابتدای سال ١۴٠٠ تاکنون مبلغ ٢٧٩۵٠٠ میلیون ریال مشارکت از سوی خیرین حقیقی و حقوقی صورت گرفته است.

وی با اشاره به زلزله سرپل ذهاب، تصریح کرد: پس از وقوع زلزله آبان ماه ٩۶ تعداد ٣٢ مدرسه (١٨ مدرسه روستایی و ١۴ مدرسه شهری) با ٢١٣ کلاس درس (۵۴ روستایی و ١۵٩ کلاس شهری) در شهرستان سرپل ذهاب تخریب شد.

نظری یادآور شد: تاکنون تفاهم نامه ساخت و تکمیل ۶٠ پروژه با ٣٢۵ کلاس درس و زیربنای ٣٣۶٢٢ مترمربع در سطح شهرستان سرپل ذهاب با مبلغ تعهد بالغ بر ۵٣٠٣۴٠ میلیون ریال منعقد گردیده است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بالغ بر ٩۵ درصد کلاس‌های درس به سیستم گرمایشی استاندارد مجهز هستند.