مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان کرمانشاه گفت: ٨٣ مدرسه خیرساز با ٢٧۴ کلاس درس در استان کرمانشاه در حال احداث است.

مرزبان نظری اظهار کرد: تعهدات خیرین مدرسه ساز در استان کرمانشاه از سال ١٣٩۶ تاکنون شامل ۴١۵ پروژه در استان کرمانشاه است.

وی افزود: این ۴١۵ پروژه شامل یک هزار و ۴١٨ کلاس درس در مساحت ١٢٢ هزار متر مربع زیربنا با اعتباری بالغ بر ٢ هزار و ٨٠٠ میلیارد ریال اعتبار مدارس خیرساز است.

مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان کرمانشاه تصریح کرد: از این تعداد در حال حاضر ٨٣ پروژه با ٢٧۴ کلاس درس و زیربنای ٢٢ هزار متر مربع در دست اجرا هستند.

وی با اشاره به اجرای پویش‌هایی به منظور جمع آوری کمک‌های اندک خیرین در راستای مدرسه سازی گفت: این پویش‌ها عمدتا با هدف فرهنگسازی در زمینه کار خیر مدرسه سازی اجرا می‌شود.