مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان کرمانشاه گفت: ١٠٠ پروژه مدرسه‌سازی با ٣٧١ کلاس درس در استان کرمانشاه در حال احداث است.

مرزبان نظری اظهار کرد: ١٠٠ پروژه با ٣٧١ کلاس درس و زیربنای ۴۶ هزار و ۵۵٠ متر مربع در استان کرمانشاه در دست اجرا است.

وی افزود: سرانه فضای آموزشی استان کرمانشاه ۶.۴١ متر مربع است و سرانه فضای آموزشی در کشور ۵.٢١ است که سرانه استاندارد ٨.۴ متر مربع است.

مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان کرمانشاه تصریح کرد: از مجموع پروژه‌های در حال اجرا ۳۰ پروژه توسط خیرین مدرسه ساز استان کرمانشاه احداث می‌شود.

وی از مشارکت ٣۵٠ میلیارد ریالی خیرین استان کرمانشاه در امر مدرسه‌سازی طی سال جاری خبر داد و گفت: خیرین استان کرمانشاه امسال تعهد مشارکت ۵۰ میلیارد تومانی داشتند.

گفتنی است استان کرمانشاه ۳۵۰ هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی دارد و در حال حاضر دارای سه هزار و ۴۶۴ مدرسه با ۱۳ هزار و ٧۵١ کلاس درس است.

لازم به ذکر است که استان کرمانشاه دارای ٣٨٨ خیر فعال است و به لحاظ سرانه فضا‌های آموزشی رتبه یازدهم کشور را دارد.