رئیس سازمان حمل و نقل مسافر کرمانشاه گفت: به منظور نوسازی ناوگان اتوبوسرانی مقدمات خرید ١٠٠ دستگاه اتوبوس در حال انجام است.

محمد مهدی احمدی اظهار کرد: همانطور که از طریق سازمان اعلام شد، موضوع بیمه رانندگان کشوری و فراتر از اختیارات سازمان‌های تاکسیرانی است.

وی افزود: از سال ۹۳ به بعد ۵۰ درصد بیمه رانندگان که سهم دولت بود و باید به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شد، متاسفانه پرداخت نشده است، اگر چه تلاش‌هایی در این راستا صورت می‌گیرد و از طریق اتحادیه تاکسیرانی کشوری و سازمان‌های تاکسیرانی در حال پیگیری هستند تا این اعتبار را در نظر بگیرند و رانندگان تاکسی متقاضی بیمه به مزایای خود دست یابند.

رئیس سازمان حمل ونقل مسافر کرمانشاه گفت: علاوه این موضوع که پیگیری آن در حال انجام است از طریق سازمان‌های تاکسیرانی و اتحادیه تاکسیرانی یک طرح پالایش بیمه رانندگان تاکسی هم در حال انجام است به این شیوه که افرادی که به هر دلیلی دارای بیمه تامین اجتماعی از سوی سازمان تاکسیرانی هستند، ولی عملا راننده تاکسی نیستند و یا در این چرخه خدمتی ارائه نمی‌دهند حذف و افراد جدید متقاضی بیمه تامین اجتماعی را جایگزین کنند.

وی گفت: این هم جزو یکی از اولویت‌های سازمان‌های تاکسیرانی که منوط به موافقت سازمان تامین اجتماعی است، نوسازی ناوگان حمل و نقل تاکسیرانی فعلا در حال حاضر طرح هم به صورت نقدی و اقساط و سایت بسته است.

احمدی تاکید کرد: صحبت‌هایی هم شده از طریق وزارت کشور که به صورت نقدی و اقساط طرح تحویل خودرو فرسوده ناوگان تاکسیرانی آغاز شود، اما زمان دقیق آن مشخص نیست، اما پیگیری از طریق اتحادیه تاکسیرانی دارد انجام می‌شود، خصوصا وزارت کشور که مصمم هستند بحث نوسازی ناوگان فرسوده را انجام دهند.

رئیس سازمان حمل و نقل مسافر کرمانشاه یادآور شد: در حوزه اتوبوسرانی هم مقدمات خرید ۱۰۰ دستگاه اتوبوس در حال انجام است تا تمام شرایط مهیا شود و در اواخر شهریور اجرایی می‌شود، به تناسب دستگاه‌هایی که برای هر کدام از شهر‌های متقاضی در نظر گرفتند، ۱۰۰ دستگاه وارد چرخه ناوگان اتوبوسرانی می شوند.