مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه درباره آمار ترانزیت و حمل کالا از پایانه مرزی پرویزخان اظهار داشت: در سه ماهه امسال مجموع ۲۷۵ هزار تن کالا توسط هشت هزار و ۸۹۴ کامیون ایرانی و چهار هزار و ۲۲۴ کامیون خارجی ترانزیت شده است.

فریبرز کرمی مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه درباره آمار ترانزیت و حمل کالا از پایانه مرزی پرویزخان اظهار داشت: در سه ماهه امسال  مجموع ۲۷۵ هزار تن کالا توسط هشت هزار و ۸۹۴ کامیون ایرانی و چهار هزار و ۲۲۴ کامیون خارجی ترانزیت شده که ۵۲ هزار تن کالا توسط دو هزار و ۱۷ کامیون در پایانه مرزی پرویزخان به داخل کشور بارگیری شده است.

کرمی از ترانزیت خروجی یک هزار و ۵۴۹ تن کالا به وسیله ۸۶ کامیون ایرانی خبر داد و گفت: ۱۴۳ هزار تن کالا توسط سه هزار و ۳۲۰ کامیون داخلی و یک هزار و ۹۷۳ کامیون خارجی به صورت ترانزیت وارد شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه تصریح کرد: میزان ترانزیت ورودی کالا به پایانه پرویزخان ۴۴ هزار تن بوده که توسط یک هزار و ۶۶۵ کامیون داخلی و ۱۶۵کامیون خارجی انجام شده است.