رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان از واگذاری تشریفات صدور مجوز واحدهای فرعی مجتمع‌های کشاورزی به سازمان نظام مهندسی خبر داد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، ایرج بهرامی اظهار داشت: در جلسه ای که با حضور مهندس رضا زارعی مدیر عامل شرکت شهرکهای کشارزی استان برگزار شد، مقرر گردید امور مطالعاتی، پیمانکاری و تشریفات صدور مجوز واحدهای فرعی مجتمع‌های کشاورزی به سازمان نظام مهندسی واگذار شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه گفت: توانمندیهای اعضای سازمان در انجام کارهای مهندسین مشاور و پیمانکاری از جمله مشاوره و آموزش متقاضیان طرحهای صنعتی، امور مطالعاتی، امکان سنجی، جانمایی، طراحی و اجرای پروژه های مختلف کشاورزی خصوصا دامپروری، آمادگی این سازمان را برای همکاری با شرکت شهرکهای کشاورزی اعلام نمود.

مهندس زارعی مدیر عامل شرکت شهرکهای کشاورزی استان نیز ضمن استقبال از پیشنهاد سازمان نظام مهندسی برای انجام کلیه امور مربوط به تشریفات صدور مجوز واحدهای فرعی مجتمع های موجود و واگذاری آن توسط شرکت، خاطرنشان کرد: خوشبختانه زمینه های همکاری مشترک فراهم شده، سازمان نظام مهندسی با توجه به مجتمع های دامپروری و پرورش قارچ در شرف بهره برداری و در مرحله واگذاری به متقاضیان تحت پوشش، می تواند نیاز های شرکت شهرکها را در زمینه آموزش بهره برداران و متقاضیان برای ورود به عرصه تولید، پاسخگویی به تقاضای آنان در طراحی، جانمایی و همچنین تهیه طرحهای امکان سنجی را برآورده کند.

بر اساس این گزارش مقرر شد در فاز اول توافقات انجام شده، برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی برای متقاضیان واحدهای مختلف دامپروری و قارچ خوراکی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی برنامه ریزی شود و سپس به استناد تفاهم نامه اخیر سازمان مرکزی با شرکت شهرکهای کشاورزی تفاهم نامه ای جامع بصورت استانی با شیوه نامه اجرایی مشخص تنظیم و مبادله شود.

گفتنی است در حال حاضر ۳ مجتمع فعال و ۴ مجتمع در حال ساخت دامپروری و یک مجتمع پرورش قارچ خوراکی در شرف واگذاری به متقاضیان زیر نظر شرکت شهرکهای کشاورزی استان فعالیت می نمایند.