رئیس سازمان حمل و نقل باری درون شهری شهرداری کرمانشاه، از واکسیناسیون رانندگان ناوگان حمل و نقل باری درون شهری کرمانشاه خبر داد

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ افشار عبدی اظهار داشت: باتوجه به وظیفه ذاتی و جهت رفاه حال و سلامت ناوگان حمل و نقل باری دورن شهری، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، سازمان حمل و نقل مسافر و با نظارت معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری جهت واکسیناسیون همکاران، سایتی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: از تاریخ ششم شهریورماه تا یازدهم شهریورماه جهت واکسینه شدن همکاران ما در سازمان مشخص شده است.

رئیس سازمان حمل و نقل باری درون شهری شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: از همکاران درخواست داریم که در تاریخ های اعلام شده و در رأس ساعت ۸ صبح در این سایت جهت واکسینه شدن حضور پیدا کنند.

عبدی در پایان گفت: مدارک مورد نیاز شامل پروانه فعالیت و اشتغال و کارت ملی است که باید هنگام مراجعه همراه همکاران باشد.