مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه گفت: خودروهای عمومی از جمله تاکسی ها و وانت بارها به صورت رایگان گازسوز می شوند.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ مهندس یاسمی اظهار داشت: از سال گذشته تاکنون ۷ هزار دستگاه خودرو دوگانه سوز شدند که تبدیل خودروهای عمومی به دوگانه سوز به صورت رایگان و همچنین گازسوز کردن خودروهای اسنپ و آژانس ها به صورت ۷۵ درصد تخفیف انجام می شود.

وی گفت: استان کرمانشاه جزو سه منطقه برتر کشور در زمینه گازسوز کردن خودروها می باشد که تاکسی ها و وانت بار ها به صورت رایگان گازسوز می شوند اما صاحبان خودرو های اسنپ و آژانس ها فقط با پرداخت ۲۵ درصد از هزینه می توانند خودروی خود را گازسوز نمایند.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه در مورد توزیع نفت سفید نیز بیان داشت: بیش از ۱۴ هزار خانوار با مصرف نفت سفید در سال گذشته کاهش یافت و در حال حاضر ۴۶ هزار خانوار با مصرف نفت سفید در استان وجود دارد.

وی افزود: با توجه به این که ۴۶ هزار خانوار مشترک نفت سفید و فاقد گاز طبیعی در استان وجود دارد از تابستان سال جاری نفت سفید بر اساس شارژ شدن در کارت بانکی این خانوارها راه اندازی شده است.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه تاکید داشت: سوخت ادوات کشاورزی نیز با هماهنگی جهاد کشاورزی و سایر ارگان ها و بر اساس زمین زیرکشت و مقدار یک ساله آن تعیین خواهد شد و سهمیه سوخت نیز به صورت یک سال زراعی و نیاز کشاورزان به صورت ماهیانه و فصلی به آنها داده می شود.

وی ادامه داد؛ کرمانشاه اولین استانی بود که پلاک گذاری ادوات کشاورزی را انجام داد و به طوری که سهمیه سوخت صاحبان ادوات در کارت بانکی آنها شارژ می شود.

یاسمی بیان داشت؛ مصرف فرآورده های نفتی استان کرمانشاه در ۹ ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته به طوری که میزان مصرف بنزین در استان تقریبا برابر با کشوری بوده و نفت سفید نیز ۳۶ درصد کاهش مصرف بوده و در دیگر سوخت ها نیز مصرف این فرآورده ها کاهش یافته است.

وی افزود: کنترل و نظارت بر جایگاه های نفت و گاز به صورت ماهیانه در جایگاه ها نظارت و بررسی صورت می گیرد و کیفیت فرآورده‌های نفتی استان در حد استاندارد قابل قبولی بوده و در ارتباط با مصرف بنزین نیز جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

  • نویسنده : لیلا دلاور