مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه از تلاش برای تأمین زمین روستایی در نهضت ملی مسکن خبر داد و بر اهمیت آن از منظر مهاجرت معکوس و کنترل تورم و همچنین اشتغالزایی تاکید کرد.

به گزارش نسیم کرمانشاه و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی(کرمانشاه)، رامین الماسی مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: هزینه آماده‌سازی زمین طبق مصوبه اجاره ۹۹ ساله توسط متقاضی پرداخت خواهد شود.

الماسی با بیان این که در روستاها مهاجرت معکوس و مسکن معیشت محور دنبال می‌شود، افزود: واگذاری  ۵۰۰ هزار قطعه زمین روستایی در کشور برای امسال مصوب شده که استان‌ کرمانشاه می‌توانند پیشرو باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه ضمن تأکید بر ایجاد فضای اشتغال و اشتغالزایی خانوادگی در مسکن روستایی، اظهار کرد: وام مسکن روستایی به ۳۵۰ میلیون تومان با سود ۵ درصدی افزایش یافته و وام شهری نیز ۵۵۰ میلیون تومان ۱۸ درصد مقرر شده است که متقاضیان اگر از شهر به روستا مهاجرت معکوس کنند،می توانند بین دو وام ساخت شهری و روستایی یکی را انتخاب کنند.

وی خاطرنشان کرد: هر سال در کشور ساخت ۲۰۰ هزار واحد روستایی در دستور کار بوده که امسال به ۳۵۰ هزار واحد رسیده و در دولت  مصوب شده است که این افزایش چشمگیر باشد.

وی بسیاری از متقاضیان را حائز سه شرط عنوان کرد و ادامه داد: برای متقاضیان سابقه سکونت ۵ سال است که اگر این سابقه سکونت برداشته شود گره‌گشایی می‌شود چرا که هرچه نیازها در روستا تامین شود، این روند تسریع می‌شود.

الماسی تأمین زیرساخت‌ها در روستاها را  راحت‌تر و سبک‌تر دانست و اضافه کرد: با تامین زیرساخت در روستاها، فشار در شهرها کمتر می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه برنامه‌ها به‌طور کلی استانی است، افزود: در روستاها برای واگذاری زمین در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و طرح جوانی جمعیت منعی نداریم و  این امر به پیشبرد موضوع تأمین مسکن در روستاها کمک می کند.