مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه روز گذشته حدود هشت میلیارد تومان اعتبار به حساب سرپرستان خانوارهای تحت حمایت این نهاد در شهر کرمانشاه واریز شده است، گفت: بیش از ۳۰ هزار و ۸۰۰ خانوار مددجو کرمانشاهی از این کمک حمایت معیشتی بهره مند شدند. به گزارش نسیم کرمانشاه، محسن رخصی، مدیرکل […]

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه روز گذشته حدود هشت میلیارد تومان اعتبار به حساب سرپرستان خانوارهای تحت حمایت این نهاد در شهر کرمانشاه واریز شده است، گفت: بیش از ۳۰ هزار و ۸۰۰ خانوار مددجو کرمانشاهی از این کمک حمایت معیشتی بهره مند شدند.

به گزارش نسیم کرمانشاه، محسن رخصی، مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: با رایزنی کمیته امداد با نهادهای انقلابی اعتباری ویژه به عنوان کمک حمایت معیشتی در وضعیت شیوع ویروس کرونا برای خانوارهای تحت حمایت ساکن شهر کرمانشاه در نظر گرفته شد.

رخصی با بیان اینکه این اعتبار با سرانه ۲۵۰ هزار تومان برای هر خانوار مددجو روز گذشته به حساب سرپرستان این خانوارها واریز شده است، عنوان کرد: در مجموع حدود هشت میلیارد تومان اعتبار به خانوارهای مددجو کرمانشاهی اهدا شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۳۰ هزار و ۸۰۰ خانوار مددجو کرمانشاهی از این کمک حمایتی بهره مند شدند.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه تصریح کرد: امیدواریم به زودی با جمع آوری کمک های بیشتر، اعتبار حمایتی نیز به مددجویان ساکن در سایر شهرستان های استان اختصاص یابد.