رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به برقراری تعرفه خدمات پرستاری در دولت سیزدهم گفت: این تعرفه تا دو روز آینده به حساب پرستاران واریز می شود.
 دکتر قباد محمدی  با اشاره به اینکه حدود ۱۵ سال بود  که بحث تعرفه خدمات پرستاری مطرح بود گفت: خوشبختانه این تعرفه در دولت سیزدهم برقرار شد.

وی با بیان اینکه در دو هفته گذشته مبلغی بابت تعرفه خدمات پرستاری به حساب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه واریز شد گفت: امروز این مبلغ به حساب بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی واریز شده است و تا دو روز آینده نیز پرستاران آن را دریافت خواهند کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه این تعرفه تا حدودی کارانه و حق الزحمه پرستاران را ترمیم می کند گفت: این پرداختی مربوط به سه ماه اول امسال (فروردین، اردیبهشت و خرداد) خواهد بود که مجموع آن به حساب پرستاران واریز می‌شود.

محمدی خاطر نشان کرد: این تعرفه متناسب با بخش محل کار، میزان سختی کار، اضافه کار از یک تا ۶ میلیون تومان ماهانه متغیر خواهد بود.