مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه از قرار گرفتن دو شهرستان کرمانشاه و کنگاور در وصعیت هشدار خبر داد.

 

احد جلیلیان اظهار کرد: بر اساس بررسی ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا (٨ صبح) شاخص کیفی هوا در شهرستان‌های کرمانشاه عدد ١٠٣ و کنگاور عدد ١١٠ را نشان می‌دهد.

وی در ادامه افزود: به این ترتیب هوای دو شهرستان کرمانشاه و کنگاور در وضعیت هشدار (ناسالم برای گروه‌های حساس) قرار گرفتند.

مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه با بیان اینکه وضعیت دو شهرستان کرمانشاه و کنگاور از عصر روز گذشته غیراستاندارد بوده، تصریح کرد: سایر ایستگاه‌ها در وضعیت استاندارد قرار دارند.

وی تاکید کرد: در شرایط کنونی بهتر است افراد برای عبور و مرور در فضای باز از ماسک استفاده کنند.