به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشگاه رازی همایش ملّی آموزش عالی در غرب کشور برگزار می‌شود.


فراخوان ارسال مقالات، یادداشت و… به همایش ملّی آموزش عالی در غرب کشور اعلام شد.
به گزارش نسیم کرمانشاه و به نقل از روابط عمومی دانشگاه رازی، به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشگاه رازی، “همایش ملّی آموزش عالی در غرب کشور” برگزار می‌شود.
علاقه‌مندان می‌توانند مقالات علمی، خاطرات، یادداشت‌ها و تجربه‌های زیسته خود را تا تاریخ ۱۱/۱۰/ ۱۴۰۱ پس از ثبت‌نام در سامانه همایش بارگذاری نمایند.
ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر از طریق سایت همایش به نشانی:
 
https://hdwc.razi.ac.ir/

محورهای همایش
مبانی نظری و فکری آموزش عالی
مبانی نظری و فکری اکادمی
تحلیل شرایط و امکان ظهور دانشگاه
دانشگاه رازی، تحلیل سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی علمی
خاستگاه‌های دانشگاه رازی و بستر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
دانشگاه رازی، تحلیل و توسعه نظام آموزش عالی در غرب کشور
آسیب‌شناسی و تحلیل توسعه کیفی و کمّی آموزش عالی در کشور
دانشگاه رازی، تاریخ و تحولات تاریخی آموزشی و پژوهشی
پیشینه مطالعات آموزش عالی در غرب کشور
سیر تحولات تاریخی دانشگاه رازی از تأسیس تا امروز
سیاست‌گذاری علمی در غرب کشور با محوریت دانشگاه رازی
دانشگاه رازی روند توسعه آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه رازی و جایگاه آن در نظام علمی کشور
دانشگاه رازی و دستاوردهای پژوهشی و فنآوری
دانشگاه رازی و افتخارات علمی
تاریخ و تحولات آموزش عالی در غرب کشور
دانشگاه رازی، دانشگاه‌های غرب کشور و دانشکده‌های اقماری
دانشگاه رازی، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه ایلام و دانشگاه کردستان
آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی
آموزش عالی و دانشگاه‌های پیام نور
آموزش عالی و حوزه‌های علمیه غرب کشور
آموزش عالی و نهادهای آموزش غیرانتفاعی
دانشگاه، جامعه و مسئولیت اجتماعی
دانشگاه به مثابه فضای اجتماعی
نقش دانشگاه رازی در توسعه آموزش عالی در غرب کشور
اثرگذاری دانشگاه رازی در توسعه علمی کشور
دانشگاه و مهارت اشتغال و کارآفرینی
دانشگاه حوزه عمومی و نهادها و سازمان‌های بیرونی
دانشگاه رازی، تعاملات جهانی و امور بین‌المللی
جایگاه دانشگاه رازی در نظام بین‌المللی
دانشگاه رازی، همکاری‌های بین دانشگاهی در نظام بین‌الملل
چهره‌ها و برگزیدگان علمی بین‌المللی دانشگاه رازی
دانشمندان پراستناد بین‌المللی  دانشگاه رازی
چهره‌ها و برگزیدگان ملی و منطقه‌ای دانشگاه
دانشگاه رازی اعتبارات، منابع مالی، توسعه عمرانی و فضاهای کالبدی
دانشگاه رازی، تحولات ساختاری و توسعه عمرانی
دانشگاه رازی فضاهای مطالعاتی، تجهیزات، امکانات
تامین منابع مالی، اعتبارات، درآمدها و کمک‌های مردمی
دانشگاه رازی، پردیس‌ها و دانشکده‌ها
آموزش عالی و حوزه‌های علمیه غرب کشور
آموزش عالی و نهادهای آموزش غیرانتفاعی
دانشگاه رازی و تجربیات زیسته جامعه دانشگاهی
خاطرات و روایت تجربه زیسته دانشگاهیان
دانشگاه رازی و تجربه زیسته اساتید
دانشگاه رازی و تجربیات دانشجویی
دانشگاه رازی و تجربیات زیسته کارکنان
تجربیات مصور، عکس‌های دانشگاهی و تصاویر تاریخی
دانشگاه رازی، تجربیات فرهنگی، ورزشی و هنری.