مدیرکل فرودگاه اشرفی اصفهانی کرمانشاه گفت: هفتگی بیش از ۱۰۰پرواز از فرودگاه شهید اشرفی کرمانشاه انجام می شود.

هفتگی بیش از ۱۰۰پرواز از فرودگاه شهید اشرفی کرمانشاه انجام می‌شود

مجتبی بیاتی اظهار کرد: طرح توسعه فرودگاهی در فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه بر اساس معیارها پیش رفته است و باند جدید فرودگاه آماده بهره برداری است که امیدواریم با برداشته شدن موانع به زودی این بهره برداری صورت گیرد.

وی در خصوص طرح توسعه فرودگاهی، گفت:: پروژه شامل احداث باند جدید، تعمیرات باند اصلی، تبدیل تاکسی وی موازی به عنوان باند موقت و توسعه محل پارک هواپیما است.

مدیرکل فرودگاه اشرفی اصفهانی کرمانشاه تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰۰ پرواز هفتگی به ۶ مقصد در فرودگاه اشرفی اصفهانی کرمانشاه انجام می‌شود.

بیاتی گفت: مقاصد پروازی به فرودگاه‌های تهران، مشهد، عسلویه، بندرعباس، کیش و شیراز انجام می‌شود.

وی بیان کرد: پروازهای خارجی در حال حاضر در این فرودگاه انجام نمی‌شود.