مدیرکل کتابخانه های استان کرمانشاه با اشاره به افزایش قیمت ها و تورم، گفت: در حال حاضر حتی اگر 35 میلیارد تومان اعتبار هم بدهند پروژه کتابخانه مرکزی کرمانشاه جمع شدنی نیست.

معصومه حسنی خوانسار با اشاره به کلنگ زنی پروژه کتابخانه مرکزی کرمانشاه در سال ۱۳۸۶ گفت: احداث این پروژه در زمینی به مساحت یازده هزار متربع و در پنج طبقه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: اجرای این پروژه تا سال ۱۳۹۲ حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، اما به دلیل مشکلات اعتباری ساخت آن در همین سال متوقف شد.

حسنی خوانسار گفت: این توقف ساخت تا حدود سال ۹۷ ادامه داشت و در این سال با تخصیص اعتبار ۵.۵ میلیارد تومانی از سوی استان توانستیم مجددا اجرای پروژه را از سر بگیریم.

وی یادآور شد: با همین میزان اعتبار توانستیم ظرف دو سال پیشرفت فیزیکی پروژه را از ۳۰ درصد به حدود ۶۵ درصد برسانیم.