سیروس شهبازی مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: نیروگاهها و صنایع عمده آمادگی لازم جهت استفاده از سوخت مایع در فصل سردسال را داشته باشند.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ سیروس شهبازی مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در جلسه آمادگی زمستانی به منظور تأمین سوخت نیروگاه ها و صنایع عمده که در روز سه شنبه مورخ ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۰ در محل استانداری کرمانشاه باحضور باباخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیران شرکت پخش فرآورده های نفتی و نیروگاه ها و صنایع عمده برگزار گردید، گفت: باتوجه به ورود به فصل سرد سال و نظر به هماهنگی بعمل آمده با شرکت پخش فرآورده های نفتی استان ، نیروگاه ها و صنایع عمده می بایست نسبت به تهیه و ذخیره سازی سوخت دوم وجایگزین برای فصل سردسال اقدام نمایند.
ایشان افزود: اولویت اول شرکت گاز استان در فصل سرد تأمین و پایداری سوخت مشترکین در بخش خانگی می باشد، لذا نیروگاه ها و صنایع عمده می بایست این آمادگی را داشته باشند تا در صورت نیاز و براساس اعلام قبلی شرکت گاز استان نسبت به محدودیت و یا قطع گاز مصرفی اقدام و از سوخت مایع و جایگزین که براساس هماهنگی های بعمل آمده با شرکت پخش فرآورده های نفتی در اختیار آنها قرار گرفته و ذخیره نموده اند استفاده نمایند.
شهبازی تأکید کرد: به منظور جلوگیری از هدر رفت گاز مصرفی در حال حاضر طرح رایگان بهینه سازی موتورخانه و تأسیسات واحدهای خانگی و تجاری در دست اقدام می باشد که درسطح استان از پیشرفت قابل قبولی برخوردار است که این کار باعث صرفه جویی ۱۰ % در مصرف گاز طبیعی می گردد و همچنین تلاش می گردد تا از حداکثر ظرفیت مصوبه شورای اقتصادبه منظورگازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی استفاده گردد.
مدیرعامل گازاستان کرمانشاه درپایان یادآوری نمود; درحال حاضر ۲۹ شهر و ۱۷۴۱ روستا و ۲۵۰۰ واحد صنعتی و ۷۴ جایگاه CNG با بیش از ۶۳۴ هزار مشترک دراستان مصرف کننده گاز طبیعی می باشندوتلاش می گردد درطول زمستان با برنامه ریزی های بعمل آمده و تعمیرات و نگهداری اساسی که انجام شده از قطعی گاز مشترکین جلوگیری و سوخت پایدار تحویل مشترکین گردد.