رئیس کمیته امداد شهرستان ثلاث باباجانی با اشاره به کمک ۴۵۵ میلیون تومانی خیران نیک اندیش به نیازمندان ثلاث باباجانی، گفت: با این میزان کمک مردمی ۷۰ آبگرمکن خورشیدی خانگی برای خانوارهای مددجو خریداری و نصب شده است . به گزارش نسیم کرمانشاه، سید امیر حسینی رئیس کمیته امداد شهرستان ثلاث باباجانی با اشاره […]

    
رئیس کمیته امداد شهرستان ثلاث باباجانی با اشاره به کمک ۴۵۵ میلیون تومانی خیران نیک اندیش به نیازمندان ثلاث باباجانی، گفت: با این میزان کمک مردمی ۷۰ آبگرمکن خورشیدی خانگی برای خانوارهای مددجو خریداری و نصب شده است .

به گزارش نسیم کرمانشاه، سید امیر حسینی رئیس کمیته امداد شهرستان ثلاث باباجانی با اشاره به اینکه ۷۰ آبگرمکن خورشیدی در منازل مددجویان ثلاث باباجانی نصب شده، گفت: این آبگرمکن های خانگی با کمک ۴۵۵ میلیون تومانی خیران نیک اندیش و همکاری شورای زکات و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خریداری شده است.
حسینی افزود: این آبگرمکن ها برای مددجویان ساکن سه روستای محروم کتکه، بوستان آباد و آبسرخ از توابع شهرستان خریداری شده است.
وی تاکید کرد: این آبگرمکن ها با استفاده از نیروی خورشیدی آب گرم مورد نیاز منازل خانوارهای مددجو را تامین می کنند. 
رئیس کمیته امداد شهرستان ثلاث باباجانی بیان کرد: هدف از نصب و خریداری آبگرمکن های خورشیدی برای خانوارهای مددجو  تولید انرژی پاک و غیرآلاینده از نیروی رایگان خورشیدی و کمک به تامین گرمایش منازل خانوارهای مددجو و نیازمند است.