معاون بهره‌وری اقتصادی اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت؛ پنلهای انرژی خورشیدی در سایت بقعه متبرکه امامزاده حسن(ع) شهرستان اسلا‌م‌آبادغرب نصب شد. امیرحسین شکرریز، معاون بهره‌وری اقتصادی اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه اظهار داشت: استراکچر و پنل‌های انرژی خورشیدی در سایت بقعه متبرکه امام‌زاده حسن(ع) شهرستان اسلام‌آبادغرب نصب شد. وی افزود: نصب پنل […]

معاون بهره‌وری اقتصادی اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت؛ پنلهای انرژی خورشیدی در سایت بقعه متبرکه امامزاده حسن(ع) شهرستان اسلا‌م‌آبادغرب نصب شد.

امیرحسین شکرریز، معاون بهره‌وری اقتصادی اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه اظهار داشت: استراکچر و پنل‌های انرژی خورشیدی در سایت بقعه متبرکه امام‌زاده حسن(ع) شهرستان اسلام‌آبادغرب نصب شد.

وی افزود: نصب پنل خورشیدی در بقاع متبرکه خود به نوعی سرمایه‌گذاری و کسب درآمد است و در این رابطه در گام نخست در ۱۰ بقعه متبرکه استان پیش‌بینی شده است.

شکرریز در خصوص سرمایه‌گذاری در این حیطه، تصریح کرد: در خصوص سرمایه‌گذاری در حوزه برق از پنل‌های خورشیدی باید تلاش کنیم تا از طریق شرکت توزیع برق، برق موقوفات و امام‌زادگان خرید تضمینی شود.

معاون بهره‌وری اقتصادی اوقاف کرمانشاه با اشاره به نصب پنل‌های خورشیدی در بقاع متبرکه امام‌زاده باقر(ع) بیستون، مجتمع آل‌آقا، امام‌زاده احمد(ع) و امام‌زاده محمود(ع) سنقر و امام‌زاده حسن(ع) اسلام‌آبادغرب، گفت: نصب پنل‌های خورشیدی در ۱۰ بقعه اجرایی می‌شود.

وی از نصب و راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی در بقاع متبرکه احمد ابن اسحاق سرپل‌ذهاب، امام‌زاده قاسم(ع) کرمانشاه، بقعه سید‌صالح وزمله، بقعه ویس القرن و ساختمان اداره‌کل اوقاف کرمانشاه خبر داد.