مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی کرمانشاه گفت: از امروز شنبه ۲۶ فروردین بطور میانگین ۴۸ درصد افزایش یافت.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی کرمانشاه گفت: پس از مصوبه شورای شهر و تایید یه فرمانداری نرخ کرایه تاکسی‌های گردشگری، خطی و آزانس‌های و اتوبوس زیر پوشش سازمان تاکسیرانی از امروز شنبه ۲۶ فروردین بطور میانگین ۴۸ درصد افزایش یافت.
محمد مهدی احمدی با اشاره به تدابیر انجام شده به منظور رند شدن کرایه‌ها و رفع مشکل شهروندان و رانندگان گفت: در نرخ نامه جدید این مشکل نیز حل شده است.
وی از رانندگان خواست تا نسبت به رعایت نرخ‌های جدید اهتمامی ویژه داشته باشند.
احمدی در ادامه ضمن توصیه به شهروندان برای استفاده از تاکسی و پرهیز از سوار شدن بر خودرو‌های شخصی گفت: ماره تماس ۳۸۲۴۶۵۶۵ و سامانه گویای ۱۳۳ آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شهروندان است.
وی افزود: نرخ نامه جدید از طریق کارکنان گشت و بازرسی د ر اختبیار رانندگان قرار خواهد گرفت.
در شهر کرمانشاه روزانه ۸۰۰ هزار سفر از طریق ۹ هزار دستگاه تاکسی، اتوبوس و آژانس انجام می‌شود.