مسئول بیماری های خاص و پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: هر فرد مرگ مغزی با اهدای اعضای اصلی میتواند جان ۸ را نجات دهد و اهدای نسوج و بافتهای بدن میتواند زندگی ۵۲ را بهبود ببخشد.

دکتر بهنام روندی اظهار داشت: تمامی بیماران با درجه هوشیاری پایین ابتدا توسط تیم آموزش دیده ی تشخیص مرگ مغزی ویزیت میشوند و تستهای تشخیصی مربوطه انجام می گردد.

وی افزود: در صورت احتمال مرگ مغزی به تیم ۵ نفره متخصصین تایید کننده مرگ مغزی که شامل متخصص داخلی، بیهوشی ، جراح مغز و اعصاب ، بیهوشی ، مغز و اعصاب و پزشکی قانونی می باشند اطلاع رسانی میشود.

مسئول بیماری های خاص و پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیان کرد:
در صورت تایید قطعی مرگ مغزی قطعا فرد مرگ مغزی ، دیگر بازگشت به حیات نخوهاد داشت و این زمان است که خانواده ها میتوانند با تصمیم خداپسندانه ی خود و اعلام رضایت به اهدای اعضای بدن عزیزشان، حیات بخش همنوعان خود باشند.

وی گفت: فرصت تصمیم گیری خانواده بسیار کوتاه است چرا که به دنبال مرگ مغزی ، سایر اعضای حیاتی بدن نیز به زودی دچار اختلال کارکرد خواهد شد.

دکتر روندی تاکید داشت: نکته مهمی که لازم به ذکر است این است که بسیاری از مردم تفاوت بین بیمار مرگ مغزی و کما را نمیدانند و در واقع از بین رفتن دائمی تمامی عملکردهای همه سلولهای مغزی را مرگ مغزی میگویند و تا کنون هیچ بیمار مرگ مغزی به زندگی باز نگشته است و اما کما اختلال عملکرد برگشت پذیر بخشی از مغز میباشد که احتمال بهبودی دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر در کشور ۲۷ هزار بیمار نیازمند عضو پیوندی داریم که متاسفانه هر ۲ ساعت یک نفر از آنان را به علت نرسیدن عضو پیوندی از دست می دهیم و این در حالی است که سالانه هزاران بیمار مرگ مغزی را با اعضای بدن سالم که میتوانند حیات بخش بیماران نیازمند باشند را به خاک می سپاریم.

مسئول بیماری های خاص و پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پایان گفت: هم استانیهای عزیز می توانند با مراجعه به سایت www.ehda.ir اقدام به گرفتن کارت اهدای عضو نمایند و به عنوان سفیر اهدای عضو در فرهنگ سازی این امر معنوی در جامعه نقش مهمی داشته باشند.