معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه از موافقت اصولی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاسیس و راه اندازی مرکز نوآوری سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه خبر داد. 

 

دکتر سیروس جلیلی اظهار داشت: به استناد رای صادره در کمیته فنی مراکز رشد نوآوری و فناوری سلامت مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ با تاسیس و راه اندازی مرکز نوآوری سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه موافقت بعمل آمد.

دکتر جلیلی ضمن تبریک این موفقیت به رییس دانشگاه، پژوهشگران و فناوران دانشگاه و همچنین همکاران معاونت تحقیقات و فناوری این موافقت را گامی مهم در حوزه فناوری دانست.