مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه به عنوان سخنران دوازدهمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک که با حضور معاون وزیر دادگستری برگزار شد، ضمن ارائه بیاناتی در خصوص لزوم حمایت از کودکان کار و خیابان، عنوان نمود: کودکان آسیب پذیرند و قادر به دفاع از خود نیستند و نیاز به حمایت و کمک خانواده […]

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه به عنوان سخنران دوازدهمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک که با حضور معاون وزیر دادگستری برگزار شد، ضمن ارائه بیاناتی در خصوص لزوم حمایت از کودکان کار و خیابان، عنوان نمود: کودکان آسیب پذیرند و قادر به دفاع از خود نیستند و نیاز به حمایت و کمک خانواده ها و سپس سیستم های رفاه اجتماعی توسط دولت دارند از اینرو توجه به این سالهای مهم و فراهم ساختن امکانات مناسب به منظور ایجاد زندگی بهتر برای آنان ضروری می باشد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، حسن عزیزی ضمن تعریفی از کودکان کار و خیابان، عنوان نمود: منظور از کار کودک، درگیر نمودن کودکان در فعالیت‏های اقتصادی است که مانع تحصیل، آموزش و برخورداری آنان از امکانات اولیه‌‏ی رشد فردی و اجتماعی‏‌شان می‏شود که با آسیب و بهره‌‏کشی همراه است.
وی  توانمند سازی در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی، و … مهمترین و اساسی ترین نیاز کودکان کار و خیابانی دانست و ادامه داد: توانمندسازی کودکان کار می تواند آینده ای روشن تر برای آنان ترسیم نماید و نشاط فردی و امید به زندگی بهتر را در آنان افزایش دهد.
حسن عزیزی دانش و اطلاعات، توانمندسازی، مشارکت و حمایت و سیاست گذاری عمومی و دولتی چهار مقوله مهم در جهانی بدون کار و کار اجباری عنوان نمود و گفت: در بحث سیاست گذاری عمومی و دولتی انتظار داریم بعضی از رویه های خوب در کشور شکل بگیرد و به اجماع و تصویب جهانی برسد.
ایشان ضمن ارائه راهکارهایی برای حمایت از کودکان کار که توسط سازمان های بین المللی جمع بندی شده اند، عنوان نمود: اجماع در حال رشد یعنی بهبود مستمر برای پرداختن به کار کودکان از طریق یک رویکرد مبتنی بر قوانین و حقوق، اطمینان از یک ساختار قانونی مناسب برای محافظت از کودکان کار، سیاست های بازار کار برای ارتقاء معیشت مناسب روستایی و پرداختن به اقتصاد غیر رسمی، ساخت و گسترش سیستم های حمایت اجتماعی، گسترش دسترسی به آموزش رایگان، کمک به تهیه موارد ضروری خرید سبد خرید کودکان کار، ایجاد دانش برای هدایت عملیات و اهمیت همکاری های بین المللی از مهمترین این راهکار ها می باشند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه شناسایی کودکان خیابانی، ارتباط با خانواده های این کودکان، ایجاد مراکز حمایتی و بکار گیری مددکاران اجتماعی از موارد بازنگری و ساماندهی صحیح کودکان کار و خیابان عنوان نمود و ادامه داد: ایجاد سرپناه ها، جلوگیری از بدترین اشکال کار کودک در خیابان، برخوردار کردن کودکان کار و خیابان از بیمه تأمین اجتماعی، اجرای پژوهش های علمی – کاربردی در زمینه توانمندسازی کودک و خانواده و جامعه و ایجاد بانک اطلاعات کودکان کار و خیابان از طریق سازمانها و ارگان های ذیربط از موارد دیگر پیشنهادی بازنگری و ساماندهی کودکان کار و خیابان در استان می باشند.
عباسی معاون وزیر دادگستری و دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک در این کنفرانس، گفت: در اسلام حقوق بشر از حقوق کودک آغاز ، و در آموزه های دینی و پیشینه تمدنی در جهت حمایت از حقوق کودکان مباحثی مطرح شده که قطعاً سابقه آن از حقوق کودک در مجموعه حقوق بشر بیش تر است.
وی خاطر نشان کرد: حقوق کودک مجموعه ای از حق ها بوده که به دلیل آسیب پذیر بودن کودکان باید مورد حمایت قرار گیرند و در جامعه احساسات عمیق خانواده به کودکان به عنوان سنبل بوده اما این نگاه احساسی باید جایگاه خود را به نگاه حق دارانه بدهد.حقوق بشر اعطا کردنی نبوده و جهان شمول هستند لذا کودکان باید متنعم از این حق ها باشد.

عباسی تشریح کرد: کودکان کار، خیابانی، خشونت علیه کودکان و نیز کودکان بازمانده از تحصیل و فاقد هویت از مشکلات حقوق کودک بوده که با فکر جمعی و جلوگیری از موازی کاری باید به رفع آن پرداخت زیرا کرمانشاه جز نوادر استان های دارای مجتمع ویژه اطفال و نوجوانان است که قضات و رئیس مجتمع، گام های مناسبی درجهت دادرسی افتراقی انجام داده اند.
گفتنی است: در این کنفرانس رئیس کل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب استان و مدیران کل استانی و نمانیده سازمان مردم نهاد هرکدام به نوبه خود در خصوص مباحث مرتبط با کودکان کار از جمله حمایت قضایی از کودکان کار، خلا های قانونی حمایت از آنان، چالش های حقوق کودک، خشونت علیه کودکان، کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان فاقد هویت و بررسی مشکلات تشکل های مردم نهاد حوزه کودک بیان شد.