رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از ممنوعیت کشت برنج‌ در استان خبر داد.

 

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ علی چاله‌چاله گفت: بر اساس مصوبه هیات دولت کشت برنج باید بر اساس الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی انجام شود و بر این اساس کشت برنج در استان کرمانشاه ممنوع است.

 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه در صورت مشاهده کشت برنج نسبت به امحاء آن اقدام خواهد شد افزود: کشاورزان متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

 

چاله‌چاله با بیان اینکه برنج جزء محصولات آب بر است افزود: باید به فکر کشت محصولات با نیاز آبی کم بود.

 

وی در ادامه با بیان اینکه استان کرمانشاه در چندین سال گذشته با خشکسالی مواجه بوده است خاطر نشان کرد: یک سال ترسالی بعد از چندین سال خشکسالی نمی تواند کسری منابع آبی زیرزمینی را جبران کند.