مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر کرمانشاه گفت: رانندگان سرویس مدارس و آژانسهای تاکسی تلفنی اجازه افزایش قیمت خودسرانه نرخ کرایه را به بهانه سهمیه بندی بنزین ندارند. به گزارش نسیم کرمانشاه، سجاد سلیمانی گفت: شرکت های حمل ونقل، رانندگان سرویس مدارس و آژانسهای تاکسی تلفنی اجازه افزایش قیمت خودسرانه نرخ کرایه را به بهانه اصلاح قیمت […]

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر کرمانشاه گفت: رانندگان سرویس مدارس و آژانسهای تاکسی تلفنی اجازه افزایش قیمت خودسرانه نرخ کرایه را به بهانه سهمیه بندی بنزین ندارند.

به گزارش نسیم کرمانشاه، سجاد سلیمانی گفت: شرکت های حمل ونقل، رانندگان سرویس مدارس و آژانسهای تاکسی تلفنی اجازه افزایش قیمت خودسرانه نرخ کرایه را به بهانه اصلاح قیمت بنزین ندارند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی ضمن تشکر و قدردانی از رانندگان قانونمند از راه اندازی گشت ویژه نظارت بر حمل و نقل درون شهری جهت نظارت بر عملکرد رانندگان ضمن تشدید نظارتها خبر داد.
 
وی خاطر نشان کرد: بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه افزایش خودسرانه و دریافت کرایه اضافی، مطابق قوانین و مقررات اعمال قانون خواهد شد. 
 
سلیمانی: از والدین دانش آموزان خواست تا هر گونه تخلف در این زمینه را به مدیران مدارس منطقه خود اطلاع داده و همچنین از طریق شماره تلفن گویای سه رقمی ۱۳۳و ۳۸۲۴۶۵۶۵ مراتب را به سازمان تاکسیرانی گزارش نمایند.