مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه در حوزه پژوهش نهاد کتابخانه های عمومی به عنوان مدیر کل برتر کشور معرفی شد.

 

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ در نشست تقدیر از برگزیدگان حوزه پژوهش و آموزش نهاد کتابخانه های عمومی کشور که به صورت مجازی در فضای اسکای روم برگزار شد، از معصومه حسنی خوانسار، به عنوان مدیرکل برتر این حوزه، بواسطه مدیریت و همکاری در اجرای طرح‌های پژوهشی تقدیر شد.

معصومه حسنی خونسار در خصوص همکاری در طرح های پژوهشی نهاد گفت: طرح شهر خواندن در شهرستان هرسین با هدف شناخت مهم ترین آسیبهای اجتماعی و فرهنگی و جهت دادن راهکارهای عملی اجرا شد و طرح آمایش سرزمینی کتابخانه های عمومی در استان کرمانشاه اجرا شد که در این زمینه نهاد کتابخانه های عمومی به نتایج مطلوبی دست پیدا کرد که در آینده براساس این روش های علمی توسعه زیرساخت ها محقق می گردد.

وی افزود: طرح ( شهر خواندن )که معنای گسترده خواندن را در زمینه های مختلف در بر می گیرد و به منظور توانمندسازی شهروندان شهرستان هرسین به عنوان شهرستان فرهنگی و کمتر توسعه یافته مورد مطالعه قرار گرفت، در جهت کاهش آسیب های اجتماعی بعد از پژوهش های لازم به مرحله اجرا در می آید.
همچنین از بین سه شهرستان کاندید این طرح در بین شهرهای کم توسعه یافته ی کشور ، شهرستان هرسین بخاطر تلاش های فرماندار، امام جمعه شهرستان و دیگر مسئولین که در برنامه های فرهنگی شهرستان مخصوصا در بحث مطالعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی تلاش میکنند برگزیده شد.

وی در ادامه افزود: آمایش سرزمینی به معنی توزیع متوازن و هماهنگ جغرافیایی تمامی فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره در پهنه سرزمین نسبت به قابلیت‌ها و منابع طبیعی و انسانی است.
پس از اتمام بخش آزمایشی طرح در سال ۱۳۹۷،‌ در هیات امنای نهاد مصوب شد این طرح به صورت کشوری اجرا شود. در پی این مصوبه فراخوانی مستقل برای هر استان و با کمک استان آماده شد و پیشنهاده‌هایی دریافت شد. در ۱۸ استان یکی از طرح‌های ارسال شده پذیرفته شد که استان کرمانشاه نیز در این طرح موفق عمل کرد.