مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه از مصرف ۱۴۷ میلیون و ۷۰۳ هزار متر مکعب گاز سی‌ان‌جی در ۶ ماه سپری شده از سال جاری در این استان خبر داد و گفت: این میزان مصرف نشان دهنده صرفه‌جویی بیش از ۱۴۷ میلیون لیتر بنزین در استان کرمانشاه است. به گزارش نسیم کرمانشاه؛ فریدون […]

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه از مصرف ۱۴۷ میلیون و ۷۰۳ هزار متر مکعب گاز سی‌ان‌جی در ۶ ماه سپری شده از سال جاری در این استان خبر داد و گفت: این میزان مصرف نشان دهنده صرفه‌جویی بیش از ۱۴۷ میلیون لیتر بنزین در استان کرمانشاه است.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ فریدون یاسمی با بیان اینکه مصرف روزانه گاز سی‌ان‌جی در این منطقه ۹۰۰ هزار مترمکعب است، افزود: شاخص ملی مصرف این نوع سوخت در کشور ۲۵ درصد است که این رقم در استان کرمانشاه به ۳۹ درصد رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه استان کرمانشاه با مصرف ۳۹ درصدی گاز سی‌ان‌جی، ۱۴ درصد از شاخص ملی فراتر رفته است، تصریح کرد: میزان مصرف این سوخت پاک در سطح استان در ۶ ماه سپری شده از سال جاری، ۶ درصد بیشتر از مصرف مدت مشابه پارسال است.

یاسمی به اهمیت رعایت نکات ایمنی در این جایگاه‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: نظارت و کنترل‌های مستمر و دوره‌ای از این جایگاه‌ها در حال انجام است و در صورت احراز و اعلام بازرسان، جایگاهی که نکات ایمنی را رعایت نکرده، غیرفعال خواهد شد.

به گفته او استان کرمانشاه با داشتن ۷۲ جایگاه فعال سی‌ان‌جی که ۴۰ درصد آن در مرکز استان فعالیت دارند، رتبه یازدهم کشوری را از نظر تعداد به خود اختصاص داده است.