مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت: از آنجایی که بخش قابل توجهی از گاز مصرفی کشور صرف تولید برق در نیروگاه‌های گازی می شود ضروری است مشترکان برق استان به ویژه بخش‌های خانگی و تجاری با مدیریت بهینه مصرف انرژی یاری‌گر ما در بخش تامین انرژی برق در استان باشند.

به گزارش نسیم کرمانشاه، مهندس محمد مرادی افزود: ۳۲هزارو۳۷۸ مشترک خانگی در استان داریم که بیش از دو برابر الگوی مصرف، برق مصرف می‌کنند.

وی اظهارداشت: ما در پنج محور اصلی پیگیری می‌کنیم که بتوانیم کاهش مصرف برق را در استان و در سطح کشور داشته‌ باشیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه بیان داشت: محور اصلی در کشور با توجه به میزان مصرف بالای صنایع، کاهش مصرف صنایع بزرگ با مصرف بالای یک مگاوات است که با ما همکاری کردند و بیش از ۳۰ درصد مصرف خود را قاعدتا باید کم کنند که این کار با همکاری خوب اداره کل صمت و صنایع در حال انجام است.

وی اظهارداشت: با توجه به اینکه کرمانشاه یک استان صنعتی نیست و بیش از ۸۸درصد مصرف برق استان در حوزه خانگی، تجاری و … با  تعداد ۸۱۵هزار مشترک در کل استان است ما باید کاهش و اصلاح الگوی مصرف را در این حوزه‌ها داشته باشیم.

مهندس مرادی با اشاره به اینکه در سطح استان کرمانشاه ۳۲هزارو۳۷۸مشترک داریم که بیش از دو برابر الگوی مصرف برق مصرف می کنند یادآور شد:الگوی مصرف در زمستان برای برق مشترکین خانگی ۲۰۰ کیلووات ساعت است که برای اینکه الگوی مصرف در رابطه با فصل زمستان را رعایت کنند باید اقدامات مرتبط با کاهش مصرف انرژی را شبیه تابستان انجام بدهند. وی افزود: در بخش تجاری نیز از تعداد۹۴هزار مشترک استان کرمانشاه ۷هزار مشترک تجاری در سطح استان داریم که بیش از یک هزار کیلو وات ساعت در ماه مصرف دارند. یک هزار کیلووات سقف الگوی مصرف تجاری است که قاعدتا این موضوع باید رعایت بشود.

وی تاکید کرد: مطمئنا نیروگاه‌های ما برای اینکه بتوانند ادامه کار و تولید داشته باشد نیاز به همکاری و مشارکت مردم عزیز استان و کشور دارند.