سرپرست شهرداری کرمانشاه با تأکید حذف زوائد بصری شهری بعنوان اولویت مجموعه مدیریت شهری گفت: مشارکت مردمی در مدیریت شهری یکی از الزامات نظام اجتماعی است.

به گزارش نسیم کرمانشاه، مهندس امیر رحیمی اظهار داشت: حذف زوائد بصری و پیرایش شهری بعنوان یکی از دستور کار اصلی کمسیون های زیبا سازی شهرداری کرمانشاه قرار گرفته است.

وی افزود: نیاز به آفرینش شهرهای با هویت یکی از دغدغه های اصلی ما به حساب می‌آید که این امر در هویت بخشی شهری بسیار مؤثر است.

سرپرست شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه نشان های بصری و فیزیکی شهر باید بار معنایی و تاریخی داشته باشد تصریح کرد: یکی از مسائل مهم بحث کیفیت زندگی شهری است باتوجه به اینکه شهر بعنوان زیستگاه انسانی همواره دست‌خوش تغییرات براساس نیاز توسعه شهری، افزایش جمعیت، ظهور نوآوری و فناوری های جدید، تغییر در ساختار مدیریتی، تنوع در سبک زندگی و ناهمگونی فرهنگی بوده و زندگی شهری را در بعُد کمی و کیفی تحت تأثیر خود قرار داده است.

مهندس رحیمی با بیان اینکه تأثیرات این تغییرات در شهر های بزرگ بخصوص کلان‌شهر بیشتر بچشم می‌آید گفت: لذا بحث کیفیت زندگی شهری برای ما امری مهم است و در این راستا طی یک‌ماه گذشته با برگزاری سه جلسه کمسیون زیبا سازی و با حضور مدیران مناطق تصمیماتی را اتخاذ کرده ایم.

وی ادامه داد: یکی از اصلی ترین تصمیمات بحث پیرایش شهری بود، همواره در سال‌های گذشته نمادها و المان های زائدی ایجاد شده بود که با آنان خوب دقت نشده و اکنون درحال حذف آنان هستیم و به نوعی درحال جمع آوری زباله های بصری هستیم.

سرپرست شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه این اقدامات در سطح مناطق هشت گانه کلید خورده است گفت: این دستور کار از ۴۸ ساعت گذشته با همکاری واحد پیشگیری و رفع تخلفات شهری و حوزه معاونت خدمات شهری کمسیون زیبا سازی درحال انجام است.

رحیمی با بیان اینکه المان های اضافی بصری که در ید شهرداری است درحال حذف و یا جابجایی هستند تأکید کرد: مواردی که مربوط به شهروندان است طی اخطاریه ای اعلام شده که نسبت به جمع آوری آنان اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه شهر متعلق به تمامی شهروندان است و مرم شریف کرمانشاه باید ما را در این راه همراهی کنند بیان داشت: ما بعنوان خدمتگذار مردم از تمامی شهروندان می‌خواهیم که در جهت رشد و توسعه شهری پای کار و همراه ما باشند.

سرپرست شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه مشارکت مردمی یکی از الزامات نظام اجتماعی است گفت: هرجا این مشارکت وجود داشته، میل به کیفیت و توسعه نیز وجود داشته است، لذا در پایان مجددأ درخواست داریم مردم همراه ما باشند که ان شاء الله در گام دوم که آماده سازی شهری است بتوانیم نوروزی زیبا داشته باشیم.