در مراسمی از ایثارگری‌های آزادگان سرافراز شهرستان‌های کنگاور، هرسین و صحنه در استان کرمانشاه تجلیل شد. به گزارش نسیم کرمانشاه، در گرامی داشت ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، مراسم تجلیـل از آزادگـان شهرستان‌های شـرق اسـتان کرمانشاه شامل شهرستان‌های صحنه، هرسین و کنگـاور در محـل سـالن اجتماعـات مجتمع تفریحی فرهنگی امـام حسن مجتبی (ع) […]

در مراسمی از ایثارگری‌های آزادگان سرافراز شهرستان‌های کنگاور، هرسین و صحنه در استان کرمانشاه تجلیل شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، در گرامی داشت ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، مراسم تجلیـل از آزادگـان شهرستان‌های شـرق اسـتان کرمانشاه شامل شهرستان‌های صحنه، هرسین و کنگـاور در محـل سـالن اجتماعـات مجتمع تفریحی فرهنگی امـام حسن مجتبی (ع) شهرستان صـحنه برگزار شد.

در این مراسم که آقـای خسـرو شهیدی معـاون فرهنگی اجتمـاعی بنیاد اسـتان، مدیران و مسـئولین ادارات و نهاد‌های دولتی حضور داشتند؛ امیر آریـانفر فرمانـده قرارگاه غرب ارتش در سخنانی با گرامی داشت ۲۶ مرداد سـالروز ورود آزادگـان بـه میهن اسـلامی، اظهار داشت: روحیه قـوی و عزم آهنین آزادگان در دوران سـخت و دشوار اسارت بی‌نظیر بود و آزادگان با استقامت خود به دشمنان نشان دادند که فرزندان غیور ایران اسلامی با تأسی به آموزه‌های دینی و فرهنگ عـاشورایی در مقابل ظلم و سـتم ایستادگی می‌کنند.

آریانفر افزود: آزادگـان کسـانی بودنـد که با ایستادگی خود در زندان‌های بعثیون عراقی از آرمان‌های نظام اسلامی دفاع کردنـد و ما امروز در مقابل این فداکاری‌ها وظیفه سنگینی را بر عهده‌داریم.