رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: در ایام نوروز بیش از ۱۲۵ هزار نفر به بیمارستان‌های استان کرمانشاه مراجعه کرده‌اند.

قباد محمدی اظهار کرد: تعداد مراجعین به بیمارستان‌ها در تعطیلات نوروزی ۱۲۵ هزار و ۲۳۶ نفر بوده که از این تعداد ۱۰۳هزار و ۸۱۱ نفر به صورت سرپایی و ۲۱ هزار و ۴۲۵ نفر بستری شده‌اند، تعداد تخت‌های فعال دانشگاهی در این ایام ۲ هزار و ۷۴۸ تخت، تعداد تخت‌های غیر دانشگاهی ۸۹۶ مورد و ضریب اشغال تخت در این مدت بیش از ۶۶ درصد بوده است.

 

وی با بیان اینکه گروه مهندسی بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه در ایام نوروز و در برنامه سلامت نوروزی اقدامات موثری در راستای حفظ سلامت مردم و مسافران نوروزی انجام داده افزود: تعداد ۵۱ هزارو ۹۰۰ بازدید از مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی، بین راهی و اقامتی، تعداد ۱۶ هزار و ۵۷۷ بازدید از سامانه‌های آبرسانی و تعداد ۱۵ هزار و ۳۴۳ مورد کلرسنجی از آب آشامیدنی طی این مدت توسط این گروه انجام شده است.

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: تعداد ۶۷ مورد تعطیلی مراکز و اماکن دارای تخلف بهداشتی ، تعداد ۴۶ هزار و ۵۶۹ مورد سنجش کیفیت مواد غذایی با استفاده از دستگاه های پرتابل بازرسی، تعداد ۴۱۵ مورد رسیدگی به شکایات مردمی درسامانه بهداشت ۱۹۰ و مقدار هزار و۴۲۰ کیلوگرم مواد غذایی غیرمجاز و تاریخ مصرف گذشته نیز توقیف و جمع آوری شده است.

 

محمدی با اشاره به انجام تعداد هزار و ۹۷ مورد نمونه آب و مواد غذایی جهت کنترل کیفیت میکروبی و شیمیایی خاطرنشان کرد: کلیه نظارت‌های فوق با مشارکت ۲۴۰ بازرس بهداشت محیط در قالب ۱۲۰ تیم ازساعت هشت صبح تا ساعت ۲۰ در طول برنامه انجام شده است.

 

وی در ادامه با بیان اینکه در نوروز ۱۴۰۳ اورژانس پیش بیمارستانی کرمانشاه در کنار دیگر دستگاه‌های خدمت رسان به مسافران و مردم ارائه خدمت داشت ادامه داد: در ایام نوروز ۲۵ هزار و ۶۹ تماس با مرکز ارتباطات گرفته شد که از این تعداد چهار هزار و ۹۳۹ به مامورت ختم شد، ضمن اینکه در ماموریت‌های انجام شده سه هزار و ۷۱۶ بیمار و مصدوم مورد درمان و پایش قرار گرفتند.

 

وی در پایان تشریح کرد: تعداد ماموریت های غیر ترافیکی نیز سه هزار و ۹۴۹ بود که برای ۲ هزار و ۷۲۵ بیمار مصدوم اقدامات اولیه صورت گرفته یا به مراکز درمانی منتقل شدند و متاسفانه ۱۰۴ نفر نیز فوتی ثبت شد؛ همچنین ۳۶۴ نفر به کمپ نوروزی شهید دکامی مراجعه کرده‌اند