طی حکمی از سوی سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد؛ پیمان ترکمانه به عنوان مدیر کل جدید کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه منصوب شد.

 

به گزارش نسیم کرمانشاه، آیین تکریم و معارفه مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه امروز چهارم مرداد ماه ۱۴۰۰ با حضور مصطفی خاکسار، قائم مقام رئیس کمیته امداد برگزار شد.

در این آیین پیمان ترکمانه با حکم سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد به عنوان مدیر کل جدید کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه معرفی و منصوب شد.

ترکمانه ۱۴ سال معاونت کمیته امداد استان کرمانشاه، دو سال مدیر کلی این نهاد در کشور عراق و بیش از ۵ سال نیز مدیر کلی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

گفتنی است، محسن رخصی، مدیر کل اسبق کمیته امداد استان کرمانشاه از تیر ماه ۱۳۹۸ مدیر کلی این نهاد در استان را بر عهده داشته است.