در شورای حفاظت منابع آب استان کرمانشاه از همه دستگاههایی که مستقیم و غیر مستقیم در مصرف منابع آبی نقش دارند، خواسته شد برای پیشگیری از افت بیش از پیش منابع آب زیر زمینی و فرونشست زمین اقدام کنند.

 فرهادی سرپرست آب منطقه‌ای استان کرمانشاه در این نشست با اشاره به وجود بیش از ۱۶ هزار چاه مجاز و غیر مجاز در استان کرمانشاه، از دستگاه‌های مرتبط خواست،  نسبت به پرکردن چاه‌های غیر مجاز و کنترل و مدیریت برداشت آب از منابع سطحی و زیر زمینی اقدام کنند.

در این نشست اعلام شد ۶۰ میلیون مترمکعب پساب‌های خانگی و صنعتی به رودخانه‌های استان بویژه قره سو می‌ریزد و هدر می‌رود و تأمین آب بخش صنعت از طریق تصفیه پساب‌های خانگی و صنعتی ضرورت دارد.