مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در نشست با بازرسان مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت و لزوم ارزیابی عملکرد در سازمان ها، گفت: ارزشیابی عملکرد فرد و سازمان به مدیران کمک می کند تا با میزان تحقق اهداف استراتژیک در ارتباط باشند.

به گزارش نسیم کرمانشاه، مختار احمدی در نشست با تیم ارزیابی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیریت عملکرد را راهی به سوی بهره وری و تحقق اهداف سازمانی دانست و ادامه داد: مدیران برای آگاهی در میزان تحقق اهداف سازمانی لازم است با تمام کارکنان در ارتباط باشند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه ضمن ارائه گزارش اجمالی از عملکردهای شاخص اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در طول مدت حضور خود در استان اظهار نمود: انتظار می رود این ارزیابی ها نهایتاً منجر به رضایت مندی جامعه هدف، بهبود خدمات از طریق بررسی و ایجاد رویه یکسان و انسجام میزان انطباق عملکرد با قوانین و دستور العمل ها شود.

وی همچنین کار نظارت را کار پسندیده ای در بالا بردن سلامت کار دانست و عنوان نمود: پیرو تأکیدات مقام عالی وزارت، موضوع شفافیت مورد توجه ویژه کارکنان اداره کل قرار دارد.

در این نشست که با حضور معاونین و رؤسای ستادی اداره کل برگزار شد، بازرسان اعزامی از دفتر مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تشریح اهداف بازرسی از جمله بررسی میزان انطباق عملکرد با قوانین، دستور العمل ها و بخشنامه ها، ایجاد رویه یکسان در اجرای قوانین، شناسایی مشکلات چالش ها و تلاش در جهت راهنمایی و بهبود خدمات، معیار بازرسی و ارزیابی عملکرد را بیان نمودند.