مدیرمخابرات منطقه کرمانشاه ازمبلغ ۲۴۸/۵۰۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان بدهی دستگاههای اجرایی استان به مخابرات منطقه کرمانشاه خبرداد.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ مهندس قبادیان اظهار داشت
با توجه به ضرورت تامین مالی جهت اجرا و تکمیل پروژه های در دست اقدام مخابرات و نیز انجام تعهدات مربوط به پرداخت مطالبات پیمانکاران و همکاران بازنشسته و …،درصورت عدم توجه مشترکین بدهکار به پرداخت بدهی ،این شرکت ناچار به اعمال محدودیت در خدمات دهی به دستگاههای بدهکار خواهد بود.
وی از تمام دستگاههای اجرایی و اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی و اینترنتی خواست، به منظور تعیین تکلیف نحوه تسویه و پرداخت بدهی،به حوزه مالی و تجاری مخابرات منطقه کرمانشاه مراجعه نمایند.

قبادیان بااعلام اینکه بدهی شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی(fcp) به مخابرات استان بالغ بر۶۸/۰۸۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال وبدهی اپراتورهای تلفن همراه ۲۱۶/۷۱۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشدافزود:
طلب مخابرات استان بااحتساب بدهی مشترکین عادی وسایرشرکتها مجموعاً مبلغ ۶۱۵/۱۴۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشدکه براساس بررسی های صورت گرفته،حتی در صورت وصول ۵۰ درصد مبالغ مذکور،این شرکت می تواندتمامی تعهدات معوق خود به همکاران بازنشسته و سایر تامین کنندگان تجهیزات مخابراتی را در شش ماهه نخست سال جاری به انجام برساند.
وی بااشاره به نامگذاری سال جدیدازسوی مقام‌معظم رهبری به عنوان سال تولید ،پشتیبانی ها، مانع زدایی گفت:
مصداق این نامگذاری در حمایت از مجموعه معظم مخابرات بعنوان اپراتور غالب در حوزه ارائه خدمات ارتباطی، تعهد به پرداخت به موقع صورتحساب های صادره به منظور تامین نقدینگی و کمک به اجرای پروژه های توسعه ای و ایجاد رونق در کار تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی است که این شرکت بعنوان خریدار اصلی محصولات آنها به شمار می رود.