با رأی اعضای هیأت مدیره، مهندس مهدی اشرف به عنوان مدیرعامل شرکت قند بیستون انتخاب شد.


به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از روابط عمومی شرکت قند بیستون، طرح تکریم عوامل ذی نفع در کارکرد مؤثر شرکت، اعم از کشاورزان، کارکنان و کارگران مجموعه از برنامه های محوری مهندس اشرف است.
برنامه ریزی عملیاتی برای انتفاع زنجیره تولید و نیز ارتقاء جایگاه کارخانه به گونه ای که وضعیت سبد درآمدی سهامداران بهبود یابد، از دیگر محورهای کاری مدیر عامل جدید قند بیستون است.
مدیرعاملی شرکت صنایع غذایی به پخش تهران، عضویت در هیأت مدیره قند ثابت خراسان، مدیر دفتر ستاد و دبیر کارگروه برآورد حجم قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری، مشاور مدیرعامل در امور توسعه حمل و نقل عمومی توسعه مترو تهران و حومه و مدیر کنترل کیفیت واگن سازی تهران، بخشی از سوابق کاری مهندس مهدی اشرف می باشد.
کارخانه قند بیستون در سال ۱۳۴۰توسط متخصصان آلمانی ساخته شده و اکثر وسایل مورد نیاز برای صنعت قند سازی و ماشین آلات و دستگاه های کارخانه، متعلق به شرکت سالز گیتر آلمان است.
تاریخ مونتاژ و اولین بهره برداری کارخانه قند بیستون، سال ۱۳۴۲ است که ظرفیت اسمی اولیه آن هزار تن چغندر در شبانه روز بوده و ظرفیت اسمی کنونی آن دو هزار تن در شبانه روز است که قابل ارتقا به سه هزار تن در شبانه روز می باشد.