مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه گفت: بیشترین نامگذاری نوزادان در استان طی فروردین‌ماه برای پسران آیهان، محمدآراد، آرسام، رایان و شاهان و دختران بهار، نورا، لیانا، دلسا و نفس بوده است.

صادق خدادادی، مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه اظهار کرد: در نخستین ماه سال جاری(فروردین ماه)، یک‌هزار و ۹۷۱ واقعه ولادت در استان کرمانشاه به ثبت رسیده که میزان موالید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۲ هزار و ۱۲۵ نفر بوده، روندی کاهشی داشته است.

وی با اشاره آمار تولدهای روزانه طی فروردین‌ماه را حدود ۶۶ کودک اعلام کرد و افزود: بیشترین نامگذاری نوزادان در استان برای پسران آیهان، محمدآراد، آرسام، رایان و شاهان و دختران بهار، نورا، لیانا، دلسا و نفس بوده که ظرف ۲۴ ساعت شناسنامه نوزادن صادر می‌شود.

 مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه همچنین آمار فوت فروردین‌ماه سال گذشته را یک‌هزار و ۶۱ مورد اعلام کرد و ادامه داد: این آمار امسال یک هزار و ۵۳ مورد ثبت شده است.