مدیر حفظ نباتات استان کرمانشاه گفت: امسال مباره با آف سن در سطح بیش از ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی گندم انجام می‌شود.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ شریفی با بیان اینکه سن گندم یک آفت خطرناک است افزود: ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به کشت گندم دیم و ۱۰۰ هزار هکتار به کشت جو دیم اختصاص دارد و با توجه به اینکه کشت دیم در استان بیشتر است مستعد سن است
وی ادامه داد: سال گذشه علی رغم خشکسالی کمترین میزان مبارزه با این آفت را داشتیم و در ۲۴۰ هزار هکتار از دیم زار‌ها این مبارزه انجام شد و پیش بینی می‌شود امسال نیز به همین میزان باشد
مدیر حفظ نباتات استان کرمانشاه با بیان اینکه آفت سن اکنون در بلوط‌ها گون‌ها در دامنه کوهستان زمستان گذرانی می‌کند گفت: بررسی‌های ۶۵۰ کارشناس جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که جمعیت این آفت مانند پارسال است که با تدوام بارندگی‌ها به سمت مزارع ریزش پیدا خواهند کرد
شریفی با بیان اینکه سم به میزان کافی در استان وجود دارد و از این نظرکمبودی نداریم اظهار داشت:هر ساله از ۱۵ اسفند تا اخر خرداد ماه مبارزه با این افت در استان کرمانشاه انجام می‌شود، اما امسال به دلیل سرمای هوا مبارزه از اوایل فرودین انجام می‌شود
وی افزود: سن گندم به دو صورت به مزارع خسارت می‌زد یکی سن مادر که با تغذیه از جوانه مرکزی گندم خسارت کمی به بوته‌ها وارد می‌کند و دوم پوره‌های سن که با تغذیه از دانه گندم خسارت کیفی به مزارع می‌زند و خاصیت نانوایی گندم را از بین می‌برد و می‌تواند تا ۷۰ درصد عملکرد مزارع را کاهش دهد