برای اطلاع از اسامی داروخانه های مشمول دریافت شیرخشک های رژیمی و رگولار بر روی لینک های زیر کلیک کنید:

 

داروخانه های مشمول دریافت شیرخشک رژیمی

 

داروخانه های مشمول دریافت شیرخشک رگولار