معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه گفت: عدالت باید میان کارکنان زحمتکش و سهل انگار شهرداری کرمانشاه برقرار باشد و بین آنها تفاوت قائل شویم.

به گزارش نسیم کرمانشاه و به نقل از مرکز اطلاع رسانی شهرداری کرمانشاه، کاوه مردافکن در کارگروه نیروی انسانی شهرداری کرمانشاه اظهار کرد: انضباط سازمانی در راستای تامین منافع سازمان در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

 

وی افزود: در تمامی ارکان و سطوح سازمان شهرداری، انضباط امری ضروری است، کارکنان باید خود را برای نفع همگانی، بهره‌وری بالا و ارائه بهتر و باکیفیت خدمات به جامعه شهروندی با اصول و قوانین سازمان شهرداری تطبیق دهند.

 

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: حفظ و حراست از منافع کلی سازمان بر شهرداری که هدف آن ارائه خدمات بهتر به جامعه شهروندی است، باید مدنظر تمامی پرسنل شهرداری قرار گیرد.

 

وی بیان کرد: در کنار سطح بهره‌وری سازمان، نگاه به نقش پرسنل سخت کوش و تلاشگر در حوزه خدمات شهری بسیار مهم و حیاتی است.

 

وی یادآور شد: در بحث پرداخت به نیروهای زحمتکش شهرداری هیچگونه کسر حقوقی شکل نگرفته، مگر افرادی که در یک ماه کار خود یا در مرخصی بوده و یا غیبت داشته‌اند و ساعت کاری مدنظر را پر نکرده‌اند.

 

وی در پایان گفت: رفتار مطلوب و کردار درست پرسنل سخت کوش و تلاشگر باید به‌گونه‌ای از طرف مسئولان و مدیران حمایت شود که الگوی سایر کارکنان شهرداری باشند.