رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه گفت: قیمت مصوب ماسک در استان همان هزار و ۳۰۰ تومان است که در همه داروخانه هم عرضه می‌شود اما با همراهی برخی تولیدکنندگان ماسک و در راستای کمک به اقشار نیازمند، در چند نقطه پرازدحام کرمانشاه اقدام به توزیع ماسک ارزان‌تر هم کرده‌ایم. به گزارش نسیم کرمانشاه […]

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه گفت: قیمت مصوب ماسک در استان همان هزار و ۳۰۰ تومان است که در همه داروخانه هم عرضه می‌شود اما با همراهی برخی تولیدکنندگان ماسک و در راستای کمک به اقشار نیازمند، در چند نقطه پرازدحام کرمانشاه اقدام به توزیع ماسک ارزان‌تر هم کرده‌ایم.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل ازایرنا؛ به دنبال عرضه محدود ماسک توسط چند وانت در سطح شهر کرمانشاه به قیمت کمتر از مصوبه ستاد کرونای استان، این شبهه برای مردم پیش آمده که ممکن است این ماسک ها تقلبی باشد.

این وانت ها ماسک را به قیمت هزار و ۵۰ تومان عرضه می کنند؛ به همین دلیل برخی شهروندان هم تصور کرده اند که قیمت مصوب ماسک در ستاد کرونای استان کرمانشاه همین است و ماسک هزار و ۳۰۰ تومانی در داروخانه ها بیشتر از نرخ مصوب به فروش می رسد.

اما رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه روز شنبه در این باره تاکید کرد: قیمت مصوب عرضه ماسک در استان همان هزار و ۳۰۰ تومان است که در همه داروخانه های کرمانشاه هم عرضه می شود.

محسن دارابی گفت: ماسک هزار و ۵۰ تومانی نتیجه پیگیری سازمان صمت و همراهی برخی تولیدکنندگان ماسک در استان است که باهدف کمک به اقشار نیازمند استان در چند نقطه کم برخوردار و پرازدحام عرضه می شود.