مدیرامور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه، از اجرای طرح پایلوت بهای بلیت شناور در سینماهای کرمانشاه خبر داد.


 

وی با بیان اینکه این طرح از امروز شنبه در سینماهای آزادی و بیستون (هتل پارسیان) آغاز شده است، افزود: این طرح که در سینماهای جهان نیز رایج است می‌تواند در راستای فروش بهینه سینماها در کشور بسیار موثر باشد.

مدیرامور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه گفت: قطعا بهای دریافت خدمات توسط مخاطبین از نکات حائز اهمیت استقبال از سینماست و اجرای این طرح در شرایط اقتصادی فعلی برای مردم هنردوست کرمانشاه بسیار مهم خواهد بود.

وی گفت: آیتم‌هایی نظیر ساعت پخش؛ روز نمایش؛ کیفیت سالن و مناسبت‌ها از جمله عواملی هستند که در نحوه ی بهای بلیت سینماها موثر خواهند بود

کنجوری گفت: در مرحله نخست این طرح به صورت آزمایشی برای فیلم «هناس» در سینماهای حوزه هنری اجرا خواهد شد و قیمت بلیت سینماها در این فاز برای فیلم مذکور به حداقل ۲۰۰ هزار ریال و حداکثر ۳۵۰ هزار ریال (باتوجه به آیتم‌های گوناگون) کاهش می‌یابد.

وی گفت: قطعا این برنامه می‌تواند با افزایش استقبال مخاطبان هنردوست استان از سینماها روبرو شود.